Вентилация

Вентилация на жилищни и офис сгради


Вентилация на офис сгради и офиси.
- Осигуряване на пресен въздух минимум 30m3/h на човек
- Вентилиране на помещенията за премахване на влага, лоши миризми, CO2, CO, NO2, бактерии, вируси, прах.

Строителството на пасивни сгради не се различава от строителството на конвенционални сгради. Изисква се прецизност при изпълнение, недопускане на термомостове или пробиви във въздухонепроницаемата обвивка на сградата. Стандартът за пасивна сграда е непостижим без система за контролирана принудителна вентилация на помещенията. Тя се налага, тъй като при отварянето на прозорците за пресен въздух през студената зима или горещото лято се отчитат огромни загуби на енергия. Затова през тези сезони да бъде подаван пресен въздух към всяко помещение и да се отвежда отработения въздух откъм сервизните помещения. Важно е изхвърляния от сградата въздух да отдаде енергията си на постъпващия в сградата пресен въздух чрез топлообменник (рекуператор) с КПД над 80%. По този начин в помещенията постоянно има чист и пресен въздух. Това допринася за високия комфорт на обитаване на пасивните сгради. Скоростите на подаване на пресен въздух в помещенията са много малки. Невъзможно е да бъдат усетени течения.

Пасивните сгради, поради суперизолацията си, могат да бъдат затоплени или изстудени само посредством вентилационната система, като по този начин се минимизира, а може и напълно да липсва конвенционална отоплителна инсталация.

Според нормите в различните държави въздухът в помещенята трябва да има муниим двукатен или трикратен обмен на въздуха.

При принудителна общообменна вентилация в пасивните жилищни сгради, се елиминират енергийните загуби чрез високоефективни топлообменници – рекуператори. Те осигуряват до 90% икономия на енергия спрямо естествената вентилация. Комфортът се повишава чрез дозагряване на въздуха в малък нагревател или канална система, пречистване на въздуха във филтри и използване на шумозаглушители.

Как е организирана вентилацията в пасивните сгради? Засмукването на отработения въздух се осъществява от обслужващите помещения – бани, тоалетни, складове, кухни. Дебитите на засмукване обикновено са 40м3/ч от баня, 20м3/ч от тоалетна, 60м3/ч от кухня. Нагнетяването на пресния въздух става в жилищните помещения – дневни, спални, кабинети. Така се осъществява движение на въздуха през специални отвори или трансферни вентилационни решетки от жилищните помещения към сервизните помещения. Дебитът на нагнетяване и засмукване е равен.

Най-важния елемент във вентилацията на пасивната сграда е рекуперативния топлообменник. Той е съставен от множество пластини, формиращи канали, в които се движат топлият вътрешен въздух и студеният външен въздух без да се смесват. При тези топлообменници движението на двата потока – топлия и студения не е кръстосано, както е в обикновенните рекуперативни топлообменници, а е срещуположно един на друг. По този начин и чрез изключително голямо оребряване на пластините, се постига голяма контактна повърхнина и голям топлообмен. Ефективността при тези рекуперативни топлообменници е 80-90%. Това означава, че при стайна температура 20°C и външна температура 0°C, пресния въздух достига до 18°C, само за сметка на въздуха изсмукван от помещенията.

Рекуперативният топлообменник е част от рекуперативния или т.нар. енерговъзстановяващ блок. Той е съставен от рекуперативен топлообменник, вентилатори, филтри и управление. В рекуперативния топлообменник студеният външен въздух, транспортиран от вентилатора, преминава през филтър, след което постъпва в рекуперативния топлообменник. Тук той отнема топлината на въздуха изсмукван от помещенията и достига температура близка до стайната температура.

Вентилаторите, които се използват са високоефективни. Имат ниска консумация на ел. енергия. Могат да регулират дебита на пресен въздух в зависимост от конкретните нужди в момента. Повечето рекуперативни блокове са снабдени и с байпас за пасивно охлаждане чрез вентилация през лятото. Когато въздуха извън сградата през нощта е по-студен от вътрешния въздух той не минава през рекуператора, а през байпаса и охлажда помещението. Байпасът се използва и през лятото за предварително охлаждане на въздуха преди постъпването му в сградата.

Предварителното подгряване/охлаждане на пресния въздух преди постъпването му в рекуператора е една незадължителна, но много полезна система при пасивните сгради. Въздухът се подгрява през зимата преди постъпване в рекуператора за сметка на топлината на почвата до температури от порядъка от -3 до 0°C при външна температура - 16°C. По този начин се избягва възможността за замръзване на конденза в рекуператора и се получават допълнителни икономии на енергия. През лятото тази система има още по-добър ефект, защото пресният въздух се охлажда в почвата до температури от порядъка на 18°C при външни температури 35°C, преминава през байпаса на рекуператора и се подава в помещенията. По този начин се осъществява пасивно охлаждане. При използването на предварително охлаждане/подгряване на пресния въздух ефективността на термопомпата (ако има) се повишава значително.

Начините за използване на топлината на земята за подгряване/охлаждане на пресния въздух са два. Първият е чрез полагане на въздуховоди на дълбочина около 1,2-1,5 м. Въздухът преди да постъпи в рекуператора преминава през тези въздуховоди, като се загрява/охлажда за сметка на температурата на земята. Във вътрешността на въздуховода производителите нанасят сребърен филм, за да се предотврати развитието на бактерии. На входа на въздуховода се поставя филтър, така че въздухът се пречиства допълнително.

Другият начин за подгряване/охлаждане на въздуха, който се прилага при пасивните сгради е чрез индиректно подгряване на въздуха. На дълбочина 1,2-1,5 м се полагат тръби, запълнени с топлоносител. В тръбите циркулира воден разтвор на етилен гликол, с помощта на който се извлича топлина/студ от земята и чрез топлообменник вода/въздух се предава на пресния въздух. Останалите компоненти на вентилационната инсталация са традиционни - нагнетателни решетки, смукателни решетки, въздуховоди, шумозаглушители.Двойнозасмукващ вентилатор в бокс
Вентилационни боксове с двойнозасмукващи центробежни вентилатори
Приложение
Използват се за общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи. Не се използват за транспортиране на запрашен въздух
Конструкция
Изработени са от поцинкована стомана
Шумоизолация от вътрешната страна на бокса
Вентилатор/Импелер
Вграден двойнозасмукващ вентилатор с импелер, с обърнати напред лопатки, които са директно куплирани към двигателя 
Конфигурацията е статично и динамично балансирана съгласно стандарта ISO 1940
Мотор
Монофазен, 230V, 50Hz
Трифазен, 400V, 50Hz
Клас на защита IP44, клас на изолация B
Вградена термична защита (с автоматично възстановяване при монофазните мотори)
Опции
Стандартно изпълнение - работна температура до 50°CАксесоарите необходими за монтаж на въздуховоди:Европрофил;
Ъгли за европрофил;
Скоби СМ и СL;
Гумени уплътнения;
Гъвкави меки връзки;
Окачваща лента (перфолента);
Виброокачвачи и тампони;
Управляващи механизми;
Шпилки и носачи;
Самозалепващи ленти AL и PVC.
Кръгли въздуховоди

Предназначени са за транспортиране на въздух в общообменните системите за вентилация и климатизация.

Изработват се от поцинкована ламарина с дебелина 0.5 до 0.8 mm.
Фасонните елементи включват (колена,преходни колена, тройници, S-ки и др.).
Присъединяването на въздуховодите и фасонните части става на сглобка.
Окачването на въздуховодите става с шпилки и скоби. При необходимост се монтират скоби с гума(антивибрационни).

Предлагани размери:

Ф100 Ф250 Ф450 Ф800
Ф125 Ф280 Ф500 Ф900
Ф150 Ф300 Ф560 Ф1000
Ф160 Ф315 Ф600 Ф1120
Ф180 Ф355 Ф630 Ф1250
Ф200 Ф400 Ф710 Ф1400

Вентилация и климатизация на заведения

Вентилацията - в начален етап
Както е добре известно, основно предназначение на вентилационните системи е да поддържат чистотата и подвижността на въздуха в ресторанта в предварително зададени граници. Във вентилираните помещения е необходимо да се подава пресен въздух с дебит, който да задоволи потребностите от свеж въздух на хората, пребиваващи в тях. В същото време е необходимо да се ограничат възможностите за натрупване на вредни вещества. Коректното проектиране и оразмеряване на въздухоразпределителната мрежа и въздухоразпределящите устройства е ключов фактор, определящ ефективната работа на системата.
Осигуряването на добра вентилация е въпрос не само на правилно оразмеряване, но и на добра организация на въздухообмена. Именно поради тази причина, специалистите в областта препоръчват вентилационната система да се предвиди още при проектирането на всички останали системи и инсталации в ресторанта. Предварително се определят пътищата на въздуховодите и местоположението на вентилационните решетки по начин, ненарушаващ интериорния дизайн на помещението. И, разбира се, в същото време осигуряващ ефективното функциониране на системата.

Желателно е подаването на пресен въздух във всяка отделна точка от помещенията да се осъществява равномерно и с еднаква скорост. В помещенията за посетители е нежелателно образуването на зони с повишена или понижена скорост на въздуха. Обикновено равномерното разпределение на подавания въздух се постига с подходящ подбор и разпределение на вентилационните решетки в помещението. Добре е въздуховодите да бъдат скрити в ограждащите стени или тавана, за да не нарушават интериорния замисъл. Препоръчително е подаваният във вентилираните помещения въздух да се подложи на предварителна обработка. За тази цел е добре да се предвидят филтри за различна степен на филтриране. Също така, е необходимо вентилационната система да разполага и със секция за предварително подгряване на въздуха. За да не се допуска проникване на неприятни миризми или вредни вещества отвън, подаваният външен въздух следва да се засмуква от места, в близост до които няма източници на вредности. Препоръчително е мястото да бъде отдалечено от пътни артерии, както и от места, в които се събират битови или промишлени отпадъци. Разбира се, като подходящо решение се определя засмукването на пресен въздух от намиращи се в близост зелени площи.

Проблемът с шума на вентилационната инсталация
Работата на част от съоръженията във вентилационната система е съпроводена с повишаване нивата на генерираните шумови въздействия. Това налага взимането на мерки за ограничаване на разпространението и достигането им до вентилираните помещения.
При неправилно оразмеряване на системата и неточно пресмятане на скоростта на въздуха във въздухоразпределителните устройства, те също могат да бъдат източник на шум.

Топлинният комфорт
В процеса на проектиране на инсталациите в заведенията за обществено хранене е необходимо да се обърне нужното внимание и на топлинния комфорт на хората. Вентилационната система, съвместно с климатичната инсталация и независимо от сезона, следва да осигуряват подходящ микроклимат в помещението. А именно, през топлите месеци да предлагат прохлада, през преходните сезони уют, а през студените месеци да не допускат създаването на течения и преминаването на студени потоци въздух през помещението. Като добро техническо решение се приема и обединяването на вентилационната и климатичната системи с централно управление на параметрите на въздуха.

© 2015 - 2019 Всички права запазени