Услуги - Климатици, монтаж, демонтаж, сервиз за климатици

 Монтаж на климатици

                  Цени за монтаж  на Климатици 
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  9000 btu - 14000 btu
150лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  18000 btu - 24000 btu
180 лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  24000 btu – 3000 btu
230 лв.


    150 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    170 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за демонтаж  на  Климатици 

  
    50 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    60 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за допълнителни услуги
   


 . Удължаване на тръбен път след 3 м. - 25-30 лв./м

 . Удължаване на захранващ кабел - 3 лв./ м

 . Удължаване на кондензна тръба - 4 лв./м

 . ПВЦ канал -10 лв./м

 . Вкопаване на тръбен път в тухла - 25 лв./м

 . Вкопаване на захранващ кабел - 3 лв./м

 . Допълнителен отвор в стена - 20 лв./м

 . Тампони – 4бр. в комплект  - 20 лв.


 . Демонтаж и монтаж на стъклопакет - 20 лв.
 

  Стандартен  монтаж  включва 

• Закрепване на вътрешното тяло с дюбели във стена .
• Изработка на един отвор за тръбен път в стена с дебелина до 30см.

• Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Полагане на ел. кабели между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Електрическо захранване на системата посредством щепсел.
• Закрепване на комплект стойки за външно тяло с дюбели във стена.
• Закрепване и нивелиране на външно тяло.
• Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба.
• Провеждане на проби и въвеждане в експлоатация на системата .
• Вакуумиране и пускане на системата.
• Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
• Попълване на гаранционната карта.
• Транспортни разходи за еднократно посещение на обекта.


Какво е стандартен монтаж

Стандартен монтаж
(за сплит-ситема от настенен тип), при което се съблюдават следните условия: външният блок се монтира на достъпни места (под прозорец, на балкон или балконна стена) и не са необходими услугите на алпинисти, специални вишки и високи скелета. Дължината на тръбния път не превишава 3 метра и няма вкопаване на тръбния път в стените, без декоративни ПВЦ канали.
  Допълнителни   услуги

 

 Монтаж на климатици

                  Цени за монтаж  на Климатици 
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  9000 btu - 14000 btu
150лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  18000 btu - 24000 btu
180 лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  24000 btu – 3000 btu
230 лв.


    150 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    170 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за демонтаж  на  Климатици 

  
    50 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    60 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за допълнителни услуги
   


 . Удължаване на тръбен път след 3 м. - 25-30 лв./м

 . Удължаване на захранващ кабел - 3 лв./ м

 . Удължаване на кондензна тръба - 4 лв./м

 . ПВЦ канал -10 лв./м

 . Вкопаване на тръбен път в тухла - 25 лв./м

 . Вкопаване на захранващ кабел - 3 лв./м

 . Допълнителен отвор в стена - 20 лв./м

 . Тампони – 4бр. в комплект  - 20 лв.


 . Демонтаж и монтаж на стъклопакет - 20 лв.
 

  Стандартен  монтаж  включва 

• Закрепване на вътрешното тяло с дюбели във стена .
• Изработка на един отвор за тръбен път в стена с дебелина до 30см.

• Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Полагане на ел. кабели между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Електрическо захранване на системата посредством щепсел.
• Закрепване на комплект стойки за външно тяло с дюбели във стена.
• Закрепване и нивелиране на външно тяло.
• Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба.
• Провеждане на проби и въвеждане в експлоатация на системата .
• Вакуумиране и пускане на системата.
• Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
• Попълване на гаранционната карта.
• Транспортни разходи за еднократно посещение на обекта.


Какво е стандартен монтаж

Стандартен монтаж
(за сплит-ситема от настенен тип), при което се съблюдават следните условия: външният блок се монтира на достъпни места (под прозорец, на балкон или балконна стена) и не са необходими услугите на алпинисти, специални вишки и високи скелета. Дължината на тръбния път не превишава 3 метра и няма вкопаване на тръбния път в стените, без декоративни ПВЦ канали.
  Допълнителни   услуги

 

 Монтаж на климатици

                  Цени за монтаж  на Климатици 
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  9000 btu - 14000 btu
150лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  18000 btu - 24000 btu
180 лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  24000 btu – 3000 btu
230 лв.


    150 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    170 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за демонтаж  на  Климатици 

  
    50 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    60 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за допълнителни услуги
   


 . Удължаване на тръбен път след 3 м. - 25-30 лв./м

 . Удължаване на захранващ кабел - 3 лв./ м

 . Удължаване на кондензна тръба - 4 лв./м

 . ПВЦ канал -10 лв./м

 . Вкопаване на тръбен път в тухла - 25 лв./м

 . Вкопаване на захранващ кабел - 3 лв./м

 . Допълнителен отвор в стена - 20 лв./м

 . Тампони – 4бр. в комплект  - 20 лв.


 . Демонтаж и монтаж на стъклопакет - 20 лв.
 

  Стандартен  монтаж  включва 

• Закрепване на вътрешното тяло с дюбели във стена .
• Изработка на един отвор за тръбен път в стена с дебелина до 30см.

• Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Полагане на ел. кабели между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Електрическо захранване на системата посредством щепсел.
• Закрепване на комплект стойки за външно тяло с дюбели във стена.
• Закрепване и нивелиране на външно тяло.
• Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба.
• Провеждане на проби и въвеждане в експлоатация на системата .
• Вакуумиране и пускане на системата.
• Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
• Попълване на гаранционната карта.
• Транспортни разходи за еднократно посещение на обекта.


Какво е стандартен монтаж

Стандартен монтаж
(за сплит-ситема от настенен тип), при което се съблюдават следните условия: външният блок се монтира на достъпни места (под прозорец, на балкон или балконна стена) и не са необходими услугите на алпинисти, специални вишки и високи скелета. Дължината на тръбния път не превишава 3 метра и няма вкопаване на тръбния път в стените, без декоративни ПВЦ канали.
  Допълнителни   услуги

 

 Монтаж на климатици

                  Цени за монтаж  на Климатици 
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  9000 btu - 14000 btu
150лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  18000 btu - 24000 btu
180 лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  24000 btu – 3000 btu
230 лв.


    150 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    170 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за демонтаж  на  Климатици 

  
    50 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    60 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за допълнителни услуги
   


 . Удължаване на тръбен път след 3 м. - 25-30 лв./м

 . Удължаване на захранващ кабел - 3 лв./ м

 . Удължаване на кондензна тръба - 4 лв./м

 . ПВЦ канал -10 лв./м

 . Вкопаване на тръбен път в тухла - 25 лв./м

 . Вкопаване на захранващ кабел - 3 лв./м

 . Допълнителен отвор в стена - 20 лв./м

 . Тампони – 4бр. в комплект  - 20 лв.


 . Демонтаж и монтаж на стъклопакет - 20 лв.
 

  Стандартен  монтаж  включва 

• Закрепване на вътрешното тяло с дюбели във стена .
• Изработка на един отвор за тръбен път в стена с дебелина до 30см.

• Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Полагане на ел. кабели между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Електрическо захранване на системата посредством щепсел.
• Закрепване на комплект стойки за външно тяло с дюбели във стена.
• Закрепване и нивелиране на външно тяло.
• Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба.
• Провеждане на проби и въвеждане в експлоатация на системата .
• Вакуумиране и пускане на системата.
• Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
• Попълване на гаранционната карта.
• Транспортни разходи за еднократно посещение на обекта.


Какво е стандартен монтаж

Стандартен монтаж
(за сплит-ситема от настенен тип), при което се съблюдават следните условия: външният блок се монтира на достъпни места (под прозорец, на балкон или балконна стена) и не са необходими услугите на алпинисти, специални вишки и високи скелета. Дължината на тръбния път не превишава 3 метра и няма вкопаване на тръбния път в стените, без декоративни ПВЦ канали.
  Допълнителни   услуги

 

 Монтаж на климатици

                  Цени за монтаж  на Климатици 
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  9000 btu - 14000 btu
150лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  18000 btu - 24000 btu
180 лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  24000 btu – 3000 btu
230 лв.


    150 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    170 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за демонтаж  на  Климатици 

  
    50 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    60 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за допълнителни услуги
   


 . Удължаване на тръбен път след 3 м. - 25-30 лв./м

 . Удължаване на захранващ кабел - 3 лв./ м

 . Удължаване на кондензна тръба - 4 лв./м

 . ПВЦ канал -10 лв./м

 . Вкопаване на тръбен път в тухла - 25 лв./м

 . Вкопаване на захранващ кабел - 3 лв./м

 . Допълнителен отвор в стена - 20 лв./м

 . Тампони – 4бр. в комплект  - 20 лв.


 . Демонтаж и монтаж на стъклопакет - 20 лв.
 

  Стандартен  монтаж  включва 

• Закрепване на вътрешното тяло с дюбели във стена .
• Изработка на един отвор за тръбен път в стена с дебелина до 30см.

• Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Полагане на ел. кабели между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Електрическо захранване на системата посредством щепсел.
• Закрепване на комплект стойки за външно тяло с дюбели във стена.
• Закрепване и нивелиране на външно тяло.
• Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба.
• Провеждане на проби и въвеждане в експлоатация на системата .
• Вакуумиране и пускане на системата.
• Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
• Попълване на гаранционната карта.
• Транспортни разходи за еднократно посещение на обекта.


Какво е стандартен монтаж

Стандартен монтаж
(за сплит-ситема от настенен тип), при което се съблюдават следните условия: външният блок се монтира на достъпни места (под прозорец, на балкон или балконна стена) и не са необходими услугите на алпинисти, специални вишки и високи скелета. Дължината на тръбния път не превишава 3 метра и няма вкопаване на тръбния път в стените, без декоративни ПВЦ канали.
  Допълнителни   услуги

 

 Монтаж на климатици

                  Цени за монтаж  на Климатици 
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  9000 btu - 14000 btu
150лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  18000 btu - 24000 btu
180 лв.
Стандартен монтаж до 3 м. тръбен път
мощност  24000 btu – 3000 btu
230 лв.


    150 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    170 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за демонтаж  на  Климатици 

  
    50 лв.   9 000, 12 000 14 000 BTU

    60 лв.   16 000, 18 000, 24 000 BTU

 

                  Цени за допълнителни услуги
   


 . Удължаване на тръбен път след 3 м. - 25-30 лв./м

 . Удължаване на захранващ кабел - 3 лв./ м

 . Удължаване на кондензна тръба - 4 лв./м

 . ПВЦ канал -10 лв./м

 . Вкопаване на тръбен път в тухла - 25 лв./м

 . Вкопаване на захранващ кабел - 3 лв./м

 . Допълнителен отвор в стена - 20 лв./м

 . Тампони – 4бр. в комплект  - 20 лв.


 . Демонтаж и монтаж на стъклопакет - 20 лв.
 

  Стандартен  монтаж  включва 

• Закрепване на вътрешното тяло с дюбели във стена .
• Изработка на един отвор за тръбен път в стена с дебелина до 30см.

• Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Полагане на ел. кабели между вътрешно и външно тяло до 3 л.м.
• Електрическо захранване на системата посредством щепсел.
• Закрепване на комплект стойки за външно тяло с дюбели във стена.
• Закрепване и нивелиране на външно тяло.
• Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба.
• Провеждане на проби и въвеждане в експлоатация на системата .
• Вакуумиране и пускане на системата.
• Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
• Попълване на гаранционната карта.
• Транспортни разходи за еднократно посещение на обекта.


Какво е стандартен монтаж

Стандартен монтаж
(за сплит-ситема от настенен тип), при което се съблюдават следните условия: външният блок се монтира на достъпни места (под прозорец, на балкон или балконна стена) и не са необходими услугите на алпинисти, специални вишки и високи скелета. Дължината на тръбния път не превишава 3 метра и няма вкопаване на тръбния път в стените, без декоративни ПВЦ канали.
  Допълнителни   услуги

 

© 2015 - 2019 Всички права запазени