REECL – програма за енергийна ефективност

 • 15/04/2015 14:45
Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома 20% REEC Добре дошли в Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL
1 2

Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома 20% REEC

Добре дошли в Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL

Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по Програма REECL има право да ползва безвъзмездна помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.

Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:

 • Енергоспестяващи прозорци
 • Външни топлоизолационни системи
 • Газови котли
 • Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
 • Слънчеви колектори за топла вода
 • Охлаждащи и загряващи термопомпени системи
 • Фотоволтаични системи
 • Aбoнатни станции и сградни инсталации
 • Газификационни системи
 • Рекуперативни вентилационни системи

Кредитополучателите трябва да използват одобрени съоръжения и материали, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ.

Как да използваме сайта на REECL?

От този сайт ще получите информация за:

 • Енергоспестяващите технологии, подходящи за финансиране по Програмата REECL
 • Как се кандидатства и кой има право да участва в Програмата REECL
 • Как фирмите производители и доставчици могат да включат продуктите си в списъка на одобрените съоръжения и материали
 • Как фирмите изпълнители могат да се регистрират в справочника на Програмата REECL

Ако искате да научите повече за това как да пестите енергия, кои са одобрените енергоспестяващи технологии и къде да намерите фирми доставчици и изпълнители, моля използвайте падащите менюта по-горе.

Ако имате допълнителни въпроси, моля “Свържете се нас”.

Не забравяйте да посещавате редовно нашия сайт, на който информацията се обновява непрекъснато.


Видео

© 2015 - 2019 Всички права запазени